چهارشنبه, 1 فروردين 1397
    /  6
عنوان : در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان بانه حاج وریا وثوقی به عنوان شهردار بانه معرفی گردید.
کد خبر : ۲۴۹۵
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ 
ساعت : ۰:۹:۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


در چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان بانه حاج وریا وثوقی به عنوان شهردار بانه معرفی و از مهندس بابک رستم پور شهردار قبلی قدردانی گردید. مراسم تكريم شهردار سابق و معارفه شهردار جديد در چهارمين جلسه شورای اداری شهرستان با حضور قادری معاون عمرانی استانداری و اسدی مديركل دفترامور شهری برگزار شد.
در شروع مراسم فلاحی فرماندار شهرستان بانه گفت: باتوجه به رشد جمعيت شهری بانه بايد شهرداری رويكرد جديدی را برای ارائه خدمات در نظر بگيرد و همچنين شهرداری باید منابع درآمدی جديدی را تعريف نمايد و شهروندان هم بايد پشتيبان شهرداری باشند؛ او در پايان از زحمات رستم پور تشكر كرد و به وريا وثوقی شهردار جديد تبريك گفت.
بابك رستم پور دومين سخنران جلسه بود. شهردار سابق بانه در سخنانی گفت: از همه مسئولينی كه برای الحاق 433 هكتار سكونتگاه های غيررسمی ما را ياری كردند تشكر می كنم، با اضافه شدن اين مناطق به محدوده شهری شاهد احداث بلوار و خيابان در اين مناطق بوديم و همچنين از كسانی كه ما را در احداث كارخانه بازيافت حمايت كردند هم تشكر می‌كنم بخصوص از انجمن پاژين كه حامی ما بودند در اين پروژه. رستم پور در پايان از تمام همشهريان بانه ای، ماموستايان، انجمنهای مردم نهاد و كاركنان شهرداری هم تشكر كرد و انتخاب وريا وثوقی بعنوان شهردار را تبريك گفت.
جمال اعتماد رئيس شورای اسلامی شهر بانه در اين جلسه ضمن خيرمقدم به مهندس قادری و اسدی و تشكر از زحمات بابك رستم پور به بعضی از موانع پيشروی شورا و شهرداری اشاره كرد. اعتماد گفت: باتوجه به قانون جديد و كاهش چشمگير درآمدهای شهرداری بايد معاونت عمرانی و فرمانداری ما را ياری كنند. حل مشكل آربابالند و به بهره برداری رسيدن قسمتهای ورزشی و فرهنگی مجتمع بهشت از ديگر موارد اشاره شده توسط رئيس شورای شهر بود.
امير قادری معاون عمرانی استانداری:عرصه شهرداری مهم است و باتوجه به ماهيت و ذات عمومی بودن این نهاد، كار كردن در آن حساس است امروزه وضعیت شهرداریها با گذشته تفاوت دارد، مديريت شهری اكنون پيچيدگهای خاص خود را دارد اكنون ما شاهد توسعه شهر هستيم و بايد امكانات و خدمات ارائه شده به شهروندان هم به روز باشد. قادری افزود: مشاركت شهروندان در بهبود وضعيت شهرداری بسيار تاثيرگذار است. قادری در ادامه به جايگاه شورا‌ها و اهميت شورا اشاره كرد و تصريح كرد: نقش شوراها در مديريت يكپارچه شهری پررنگ است. او در پايان از نماينده سقز و بانه و اعضای شورای دوره چهارم و بابك رستم پور تشكر كرد و به وريا وثوقی و شورای دوره پنجم تبريك گفت.
وريا وثوقی شهردار جديد بانه بعنوان آخرین سخنران مطالبی را ارئه داد. او از زحمات بابك رستم پور و اعضای دوره چهارم شورا تشكر كرد و از اعتماد و حسن نيت شورای دوره پنجم بابت واگذاری مسئوليت شهرداری، تشكر كرد. وثوقی در اين جلسه گفت: انتظار داريم بابك رستم پور مجموعه شهرداری را ياری كند و تصريح كرد: ما سالی سخت و پر مشقتی را پيش رو داريم به همين خاطر از مسئولين استانی و ادارات سطح شهرستان انتظار داريم همكار مجموعه شهرداری بانه باشند تا بتوانیم خدمات در خور شأن این مردم را به آنها ارائه دهیم.
در پايان اين مراسم با اهدای لوح يادبود از زحمات بابك رستم پور تقدير شد و حكم شهرداری ورياوثوقی توسط معاون عمرانی استانداری به او اهدا شد. همچنين در اين مراسم از ولی احمدی سرپرست شهرداری بانه نيز تقدير به عمل آمدبازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0