جمعه, 27 مهر 1397
عنوان : صورتجلسه كمیسیون ماده 5 شهر بانه مورخ 1396/7/30 جمعا 3 بند
کد خبر : ۳۶۴۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ 
ساعت : ۱۹:۲۳:۳۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

صورتجلسه کمیسیون ماده 5 شهر بانه مورخ 1396/7/30 جمعا 3 بنداحتراما پیرو تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ 96/01/30 شورای محترم آموزش و پرورش استان کردستان با حضور استاندار محترم در ارتباط با بند ه تبصره 9 قانون بودجه سال 1396 کل کشور و تعیین کمیته کارشناسی و فنی جهت بررسی موارد پیشنهادی اداره کل آموزش و پرورش برای بهینه سازی و تغییر کاربری بخشی از فضاهای آموزشی تحت مالکیت آموزش و پرورش شهرهای سطح استان به کاربری های انتفاعی از جمله تجاری و همچنین بررسی های اولیه در کمیته ارزیابی مورخ 96/4/26 و 1396/04/17 و با عنایت به نامه های شماره 5800/26595/2601 و 5800/25298/2601  مورخ 1396/05/14 مدیر کل دفتر فنی استانداری کردستان و موارد ارجاعی به دبیر خانه کمیسیون ماده 5 مطرح با تغییر کاربری لکه های مشخص شده مطابق نقشه پیوست در محدوده های زیر موافقت گردید
بند 1 : تغییر کاربری 477 متر مربع  از آموزشی به تجاری در محوطه دبیرستان زانیاران با مساحت کل 3969 متر مربع واقع در بدنه خیابان شهید قادرخان زاده ، مطرح با توجه به قرار گیری در بر خیابان 20 متری و واقع شدن در هسته تجاری مرکز شهری با تغییر کاربری نوار تجاری به عمق 10 متر و با مساحت 477 متر مربع صرفا در حد طبقه همکف به صورت تجاری به صورت درشت دانه واحدهای 50 متری مطابق نقشه پیوست موافقت گردید .

بند2-تغییر کاربری 224/22 متر مربع از آموزشی به تجاری در محوطه دبیرستان زنده یاد کاوه محمدی با مساحت کل 3132 متر مربع واقع در بدنه خیابان شهید مطهری مطرح با توجه به قرار گیری در تقاطع خیابان شهید مطهری و امام خمینی با تغییر کاربری 224/2 متر مربع از آموزشی به تجاری مطابق نقشه پیوست موافقت گردید .

بند3-تغییر کاربری 189/47 متر مربع از آموزشی به تجاری در محوطه دبیرستان شهید رودباری با مساحت کل 2552 متر مربع واقع در بدنه خیابان خمینی مطرح ، ضمن حذف لکه بر خیابان 22 متری سلملن فارسی با تثبیت کاربری تجاری در بر  خیابان امام خمینی به مساحت 113 متر مربع مطابق نقشه پیوست موافقت گردید.
لازم به ذکر است اعطای کاربری تجاری در فضای کاربری آموزشی با رعایت موارد ذیل و سایر موضوعات مندرج در هر کدام از کاربری ها به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت .


1- این مصوبه برای موارد دارای سند مالکیت رسمی شش دانگ به نام اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان دارای اعتبار بوده و در صورت عدم احراز مالکیت و یا مشاع بودن و یا ناقص بودن میزان مالکیت مصوبه مذکور کن لم یکن تلقی میگردد.

2-اعطای کاربری تجاری منوط به رعایت گذربندی طرح تفضیلی  مصوب و حقوق مکتسبه ناشی از رعایت برهای اصلاحی نهایی تائید شده توسط شهرداری  و احیا دیوار  محوطه مطابق ضوابط و مقررات سیما و منظر شهری و هماهنگی با شهرداری مربوطه خواهد بود.

3-با توجه به جایگاه و شان فضاهای آموزشی کاربری پیشنهادی مناسب با فضای آموزشی صرفا برای صنوف غیر مزاحم شهرداری مورد تایید بوده و لازم است آموزش و  پرورش از تبدیل این فضاها به واحدهای مزاحم شهری که موجب سلب آسایش محیط های آموزشی را فراهم میاورد خودداری نماید.

4-جانمایی فضاهای پیشنهادی بر اساس بررسی های محلی اعلامی توسط آموزش و پرورش انجام گرفته و در صورت قرار گرفتن عرصه معرفی شده در کاربری فضای سبز و وجود اشجار لازم است نسبت به جابجایی آن اقدام و مطابق قانون حفظ و گسترش قضاهای سبز قطع هر گونه درخت و حذف فضای سبز ممنوع خواهد بود.

5-رعایت ضوابط مقررات سیما و منظر شهری به هنگام احداث کاربری تجاری به صورت تیپ واحد الزامی میباشد که در این رابطه لازم است نقشه های معماری به تایید کمیته سیما و منظر شهری استان برسد.

6-براورد هزینه های انشعابات کاربری های خدماتی در کاربری تجاری با هماهنگی ادارات خدمات رسان بر اساس کاربری جدید  صورت پذیرد.

7-با توجه به لزوم تامین پارکینگ واحدهای تجاری تخصیصی بخشی از کاربری آموزشی موجود در ساعت پیک مراجعه با تایید شورای ترافیک شهر مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

8-آموزش و پرورش موظف است قبل از شروع بع عملیات ساختمانی نسبت به اخذ تاییدیه بروکف قطعات مصوب از طریق شهرداری مریوطه اقدام نماید و نقشه تایید شده شهرداری مبنای ساخت قرار خواهد گرفت.بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0