چهارشنبه, 30 آبان 1397
عنوان : لیست تعرفه های بازرسی فنی آسانسورهای برقی
کد خبر : ۳۶۴۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ 
ساعت : ۱۱:۳۱:۱۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


لیست تعرفه های بازرسی فنی آسانسورهای برقی

 نوع بازرسی شرح   نرخ تعرفه ها به ریال(سال 96 )  نرخ تعرفه ها به ریال (سال 97)
 نرخ تعرفه های بازرسی اولیه /پایان کار   بازرسی اول تا 5 توقف  3270000  3583920
 بازرسی دوم 1907500   2090620
 از بازرسی سوم به بعد  1090000  1194640
 مازاد بر 5 توقف  272500  298660


 نوع بازرسی شرح   نرخ تعرفه ها به ریال(سال 96 )  نرخ تعرفه ها به ریال (سال 97)
 نرخ تعرفه های بازرسی اولیه /پایان کار   بازرسی اول تا 5 توقف  1090000  1194640
 بازرسی دوم 545000 597320
 از بازرسی سوم به بعد  272500 298660
 مازاد بر 5 توقف  90800  995168

یادآوری:1- پرداخت هر گونه هزینه دیگر شامل ایاب و ذهاب ، اسکان و ... تحت هر عنوانی ممنوع میباشد

یادآوری 2-پرداخت هزینه مالیات ارزش افزوده طبق قانون مجاز میباشد

یادآوری 3- هزینه بازرسی برای آسانسورهای مازاد بر 5 توقف ، فقط برای هزینه تشکیل پرونده و بازرسی اول و به میزان 298660 ریال به ازاء هر توقف مازاد بر 5 توقف افزایش میابد.

یادآوری 4- شرکت های بازرسی موظف به صدور صورتحساب با ذکر جزئیات برای هر در خواست بازرسی و ارائه به متقاضی و ثپت یک نسخه از آن در پرونده بازرسی می باشد
بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0