دوشنبه, 25 تير 1397

فهرست جدید ترین مناقصات و مزایدات شهرداری بانه جهت اطلاع رسانی عموم شهروندان و افراد مایل به همکاری در این بخش قابل دسترسی می باشد.


مزایدات و مناقصات
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
12آگهي مزایده مرحله اول واگذاری 23 باب مغازه واقع در طبقات مجتمع تجاری بهشت بانه و یک محل کارواش و دو مغازه همکف شهرداری به صورت اجاره مناقصه 05/04/139715/04/139714/04/139714/04/1397مشاهده اطلاعات کامل
3آگهی مزایده نوبت اول واگذاری ۱۳ قطعه زمین تحت مالكیت خود مناقصه 20/12/139620/12/139620/12/139620/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
2اگهی واگذاری چهار باب مغازه تحت شماره های 286__ 76__ 344__ 345 مناقصه 14/12/139626/12/139624/12/139624/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
941223 آگهی مزایده واگذاری 17 باب مغازه طبقه زیرزمین پروژه آفتاب درخشان مزايده 24/12/139431/01/139510/01/139511/01/1395مشاهده اطلاعات کامل
941223 آگهی مزایده واگذاری 18باب مغازه طبقه همکف پروژه آفتاب درخشان مزايده 24/12/139431/01/139510/01/139511/01/1395مشاهده اطلاعات کامل
9421223آگهی مزایده واگذاری 12 باب مغازه طبقه اول پروژه آفتاب درخشان مزايده 24/12/139431/01/139510/01/139511/01/1395مشاهده اطلاعات کامل
22560 فراخوان چدولگذاری،بتن ریزی و موزاییک فرش دستمزدی_مرحله اول،نوبت دوم) فراخوان 13/12/139429/12/139424/12/139425/12/1394مشاهده اطلاعات کامل
22407 آگهی فراخوان ترسیم کروکی مرحله دوم ( نوبت اول) فراخوان 08/12/139429/12/139417/12/139418/12/1394مشاهده اطلاعات کامل
21928 فراخوان چدولگذاری،بتن ریزی و موزاییک فرش دستمزدی_مرحله دوم فراخوان 01/12/139429/12/139406/12/139408/12/1394مشاهده اطلاعات کامل
21388آگهی فراخوان ترسیم کروکی ( نوبت دوم) فراخوان 25/11/139429/12/139403/12/139404/12/1394مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0