عنوان : 7 مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد.
کد خبر : ۳۶۶۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ 
ساعت : ۱۱:۴۱:۳۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


شعله های سرکش حادثه در برابر بزرگی تو چقدر حقیرند...
*بزرگ مرد لحظه های پر تپش روزت مبارک*


7 مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد.


بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
5.1.0.0
V5.1.0.0