چهارشنبه, 14 خرداد 1399
  • ساعت : ۰:۴۳:۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ 
  • کد خبر : ۳۷۳۱
    /  3
تخریب وتعریض مدرسه فرسوده درمسیرخیابان سیدجمال الدین اسدآبادی

تخریب وتعریض  مدرسه فرسوده درمسیرخیابان سیدجمال الدین اسدآبادی جنب اداره مخابرات براساس توافق به عمل آمده

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0