/  3
عنوان : تخریب وتعریض مدرسه فرسوده درمسیرخیابان سیدجمال الدین اسدآبادی
کد خبر : ۳۷۳۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ 
ساعت : ۰:۴۳:۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تخریب وتعریض  مدرسه فرسوده درمسیرخیابان سیدجمال الدین اسدآبادی جنب اداره مخابرات براساس توافق به عمل آمدهبازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
5.1.0.0
V5.1.0.0