دوشنبه, 27 آبان 1398
  • ساعت : ۹:۳۳:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ 
  • کد خبر : ۳۷۳۵
    /  2
تعریض بلوار كمربندی از مقابل پادگان ارتش به سمت بلوار سلیمان بگ

تعريض بلوار کمربندی از مقابل پادگان ارتش به سمت بلوار سلیمان بگ با توجه به توافق صورت گرفته از سوى شهردارى بانه با مالكين ساختمان هاى واقع در مسير بلوار و تخريب ساختمان هاى مذكور

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0