/  2
عنوان : تعریض بلوار كمربندی از مقابل پادگان ارتش به سمت بلوار سلیمان بگ
کد خبر : ۳۷۳۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ 
ساعت : ۹:۳۳:۳۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

تعريض بلوار کمربندی از مقابل پادگان ارتش به سمت بلوار سلیمان بگ با توجه به توافق صورت گرفته از سوى شهردارى بانه با مالكين ساختمان هاى واقع در مسير بلوار و تخريب ساختمان هاى مذكوربازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
5.1.0.0
V5.1.0.0