عنوان : تخریب و تعریض نقاط مختلف سطح شهر به روایت تصویر
کد خبر : ۳۷۳۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ 
ساعت : ۲۰:۵۹:۴۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
5.1.0.0
V5.1.0.0