• ساعت : ۸:۵۶:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ 
  • کد خبر : ۳۷۵۰
    /  4
تعریض بلوار فتاحی و تخریب منزل بر اساس توافق به عمل آمده شهرداری با مالك

 

 

تعریض بلوار فتاحی و تخریب منزل بر اساس توافق به عمل آمده شهرداری با مالک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0