پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار مهم
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۳۸۰۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ 
۹:۰:۳۰

سرپرست شهرداری بانه:

کد خبر : ۳۸۰۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ 
۸:۵۲:۵۴
کد خبر : ۳۸۰۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 
۲۳:۳۹:۴۳

فعالیت های عمرانی شهرداری

نقشه شهر


V5.4.0.0