پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


بخشنامه شهرداری ها
 
مديركل دفتر فني استانداري-فراخوان همايش بين المللي وملي فضاي سبز و منظر شهري-ش42962-ت19/08/88
معاون امور عمراني استانداريها-دستورالعمل عمليات زمستاني در شهر-ش40185-ت 05/08/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-برگزاري كارگاه آموزشي مهندسي ارزش به ميزباني دفتر امور شهري استانداري قم-ش35636-ت13/07/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-تبديل وضعيت مستخدمين موقت شهرداريها و سازمانهاي وابسته تابع -ش35354-ت12/07/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-بخشنامه در خصوص مدارك تحصيلي و گواهينامه هاي آموزشي كاركنان شهرداريها و سازمانهاي وابسته -ش 34177-ت05/07/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-دوره هاي آموزشي نظام جامع آموزش شهرداريها-ش34173 - ت 05/07/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري- پكيج فيلم اولين دوره آموزشي اولين دوره كنفرانس بين المللي مديريت بهره وري و كيفيت در نگرش جهاني شدن-ش34169-ت05/07/88
معاون امور عمراني استانداريها-ماليات موسسات و سازمانهاي وابسته به شهرداريها-ش 33999-ت05/07/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-دريافت مجوز موسسه آموزش عالي علمي-كاربردي شهرداري ها- ش32362-ت 02/06/88
شهرداران محترم-صدور مجوز احداث و راه اندازي مراكز مكانيزه معاينه فني خودرو-ش 31883-ت23/06/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-اعلام آمادگي در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشي ملي و منطقه اي -ش31678-ت22/06/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-بررسي طرحي با عنوان هزينه هايي كه هر شهروند بايستي در مقابل خدمات ارائه شده توسط شهرداري ها پرداخت نمايد-ش31520-ت21/0
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-نصب و بهره برداري از سيستم جامع آموزش شهرداري ها و دهياري ها-ش31358-ت21/06/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-برگزاري كارگاه اموزشي مهندسي ارزش-ش30566-ت 15/06/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-ابلاغ سهميه ميني بوس و ون تاكسي موضوع مصوبات مرحله دوم سفرهاي استاني رياست محترم جمهور- ش30468-ت 15/06/88
معاون امور عمراني استانداري-تفاهم نامه منعقده با شركت بهمن ديزل موضوع واگذاري محصولات گروه بهمن-ش 30445- ت 15/06/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-برگزاري دوره آموزشي مسئولين امور عمراني شهرداري هاي كشور-ش 29646- ت 11/06/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-ارسال گواهينامه هاي تاييد شده دوره هاي آموزشي گذرانده شده پرسنل شهرداري ها-ش 29645-ت 11/06/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-دومين دورهآموزشي مسئولين آموزشي شهرداريها و دهياريهاي كشور-ش 29437-ت10/06/88
معاون امور عمراني استانداري- احداث،توسعه و تكميل پايانه هاي مسافربري-ش 28129-ت 02/06/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-تخصيص سهام عدالت به پرسنل شهرداري هاي كشور-ش26614-ت26/05/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-اعلام نياز سالانه شهرداري هاي كشور به لامپ كم مصرف جهت روشنايي پاركها و...-ش26033-ت24/05/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-برگزاري سفرهاي آموزشي داخل كشور براي شهرداران-ش24999-ت17/05/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-ارسال ليست كتب آموزشي مورد نياز شهرداريها-ش25018-ت17/05/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-نحوه صدور گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي متمركز و غيرمتمركز-ش25016-ت17/05/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-آئين نامه بازنشستگي كارگران شاغل در مشاغل سخت و زيان آور-ش24694-ت14/05/88
معاون امور عمراني استانداري-دستورالعمل واگذاري ماشين آلات قابل عرضه در طرح تجهيز شهرداريها-ش24306-ت12/05/88
مديركل دفاتر امور شهري استانداري-موافقت با ارجاع اختلافهاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي عمراني دستگاههاي اجرايي ...-ش22687-ت04/05/88
مديركل دفتر امور شهري استانداري-تصويبنامه شماره 63189/26687 مورخ 24/3/88 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي در خصوص نقل و انتقال املاك-ش22217-ت3/5/88
معاون امور عمراني استانداري- ضرورت تسريع در امر اجراي طرح نهضت آسفالت-ش22711-ت04/05/88
معاون امور عمراني استانداري- در خصوص جذب فرزندان شاهد در سهميه هاي استخدامي-ش 22028-ت30/04/88
مديركل دفتر امور شهري استانداري-برگزاري دومين نشست كاري-آموزشي مديران كل دفاتر امور شهري در اصفهان-ش21262-ت24/04/88
مديركل دفتر امور شهري استانداري-لغو معامله با شركت صنايع ماشين آلات آسفالت ايران تا اطلاع ثانوي-ش20518-ت22/04/88
مديركل دفتر امور شهري استانداري- واريز قدرالسهم ماشين الات -ش19786-ت22/04/88
مديركل دفتر امور شهري استانداري-برگزاري دوره آموزشي سيستم جامع آموزش شهرداريها و دهياريهاي كشور-ش 20131-ت 21/04/88
معاون امور عمراني-هماهنگي هاي بعمل آمده با كارخانجات سازنده اتوبوس و ارائه خدمات مطلوب و بموقع به كليه اتوبوسها-ش 19338 - ت 13/04/88
مديركل دفتر امور شهري استانداري-برگزاري سمينار يك روزه تبيين راهكارهاي اجرايي اصلاح الگوي مصرف در شهرداري ها-ش17711-ت 06/04/88
معاون محترم امور عمراني-عملياتي نمودن راه اندازي اتوبوسهاي زير ده سال سازمانهاي اتوبوسراني-ش17761-ت06/04/88
مديركل دفتر امور شهري استانداري-تاريخ برگزاري كارگاه آموزشي بودجه ريزي عملياتي و برنامه ريزي راهبردي-ش 17624- ت 03/04/88
معاون امور عمراني استانداري-ابلاغ تفاهم نامه حمايت از توسعه باغ در اراضي تخصيص يافته به طرح هاي فضاي سبز و ...-ش 16359-ت 27/03/88
مديركل دفتر امور شهري استانداري-تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در خصوص موافقت با ارجاع اختلافهاي4شركت به شوراي عالي فني معاونت-ش16010-ت26/03/88
مديركل دفتر امور شهري استانداري-برگزاري دوره آموزشي مسئولين عمراني شهرداريها در تبريز-ش 15112 - ت 20/03/88
مديركل دفتر امور شهري استانداري-برگزاري دوره آموزشي مسئولين شهرسازي شهرداريها در اصفهان-ش 14984-ت 20/03/88
مديركل دفتر امور شهري استانداري-برگزاري دوره آموزشي امور مالي شهرداريها در شهر آمل-ش 14953- ت 19/03/88
معاون امور عمراني استانداري-فرم گزارش پيشرفت نهضت آسفالت-ش 14855-ت19/03/88
معاون امور عمراني استانداري-ابلاغ فرمهايصدور مجوز احداث بنا،تاسيسات و گواهي پايان كار و ... -ش 14392-ت 17/03/1388
معاون امور عمراني استانداري-تفاهم نامه حمايت از توسعه باغ در اراضي تخصيص يافته به طرح هاي فضاي سبز و...-ش 14128- ت 06/03/1388
مديركل دفتر امور شهري استانداري- ارسال گزارش عمكلرد برگزاري دوره هاي آموزشي غير متمركز شهرداريها -ش13748-ت 13/03/1388
مديركل دفتر امور شهري استانداري- ارسال اطلاعات شهرداريها جهت تهيه نرم افزار M_BOOK براي شهرداريها-ش 13746-ت 13/03/1388
مديركل دفتر امور شهري استانداري-در خصوص نصب و بهره برداري از نرم افزار آموزشي نظام جامع آموزش شهرداري ها و دهياري كشور-ش13555-ت 12/03/1388
  

V5.4.0.0