مشخصات عمومی
کد: 11117 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: فراخوان عملیات اجرای کانال هدایت ابهای سطحی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
((آگهی فراخوان عملیات اجرای کانال هدایت آیهای سطحی (مرحله اول ، نوبت اول))

شهرداری بانه در راستای بودجه مصوب سال 97 و مجوز های شماره 241 مورخ 97/2/22 شورای محترم اسلامی شهر بانه و اعتبارات داخلی در نظر دارد پروژه احداث کانال هدایت آبهای سطحی شامل:(عملیات خاکی دیوار چینی آبراه ) را از طریق آگهی به شرکت های دارای گرید و صلاحیت حداقل پایه 5  و رزومه کاری واگذار نماید . لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ 97/6/12 نسبت به دریافت اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد از واحد پیمان و رسیدگی و ارائه پیشنهادات تا ساعت 13 روز 5 شنبه 97/06/15 اقدام نمایند.(هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد)
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/05/28 مهلت دریافت اسناد: 1397/05/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/05/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/05/28
تاریخ انقضاء: 1397/05/28
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0