مشخصات عمومی
کد: 12448 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: عملیات اجرای پارک میدان شورا وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
آگهی فراخوان عملیات اجرای پارک میدان شورا (مرحله اول ، نوبت اول)


شهرداری بانه در راستای بودجه مصوب سال 97 و مجوز شماره 120 مورخه 97/1/29 شورای محترم اسلامی شهر بانه و از محل اعتبارات داخلی در نظر دارد پروژه احداث پارک میدان شورا شامل:(عملیات خاکی و دیوار چینی جدول گذاری و پیاده روسازی محوطه)را از طریق این آگهی به شرکت های دارای گرید و صلاحیت حداقل پایه 5 ورزومه کاری واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ 97/7/8 نسبت به دریافت اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 97/7/11 اقدام نمایند. (هزینه چاپ و آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد) 


وریا وثوقی
 
شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/06/18 مهلت دریافت اسناد: 1397/06/18
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/06/18 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/06/18
تاریخ انقضاء: 1397/06/18
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0