چهارشنبه, 14 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 1530 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: آگهي فراخوان لکه گیری آسفالت وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
آگهي فراخوان  لکه گیری آسفالت 

شهرداري بانه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1530 مورخه 97/11/27شورای محترم اسلامی شهر بانه  عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر را از طریق این آگهی به اشخاص و شرکت های دارای صلاحیت و اکیپ کامل بصورت دستمزدی واگذار  نماید . لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ  انتشار آگهی تا تاریخ 98/2/19نسبت به دریافت اسناد از واحد پیمان و رسیدگی و ارائه پیشنهادات تا ساعت  13 روز پنج شنبه مورخه 98/2/19اقدام نمایید .

   وریا وثوقی

                                                                                         شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/02/03 مهلت دریافت اسناد: 1398/02/19
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/02/19 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/02/21
تاریخ انقضاء: 1398/02/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0