شنبه, 2 شهريور 1398
مشخصات عمومی
کد: 103 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: خرید و حمل مصالح دانه بندی مورد نیاز پروژه های عمرانی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

شهرداری بانه در نظر دارد به استناد مجوزه شماره 109-98/2/4شورای محترم اسلامی شهر بانه نسبت به خرید و حمل مصالح دانه بندی مورد نیاز پروژه های عمرانی اعم از آسفالت و بتن ریزی از طریق این آگهی به کارگاه های دانه بندی واگذار نماید . لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی (98/2/24) تا تاریخ (98/3/9) نسبت به دریافت اسناد از واحد پیمان و رسیدگی و ارائه پیشنهادات تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 98/3/9اقدام نمائید .

تناژمورد نیاز : 
15.000 تن ماسه شکسته 
15.000 تن ماسه شسته 
20.000 تن نخودی و بادامی


                       وریا وثوقی
                    شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/02/27 مهلت دریافت اسناد: 1398/03/09
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/03/09 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/03/11
تاریخ انقضاء: 1398/03/27
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0