چهارشنبه, 14 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 47 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: گهي فرآخوان اجاره بیل مکانیکی (مرحله اول ، نوبت اول وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شهرداری بانه اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
گهي فرآخوان اجاره بیل مکانیکی (مرحله اول ، نوبت اول 

شهرداری بانه به استناد مجوزه شماره 111-98/2/4شورای محترم اسلامی شهر بانه در صدد اجاره دستگاه های مشروحه ذیل جهت پروژه های سطح شهر از طریق افراد دارای دستگاه مذکورمی باشد . لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی تا تاریخ 98/3/9 نسبت به دریافت اسناد از واحد پیمان و رسیدگی و ارائه پیشنهادات تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 98/3/9 اقدام نمائید .

1-بیل 912   یک دستگاه 
2-بیل بکهو   دو دستگاه 

مبلغ برآورد اولیه 5.000.000.000 ریال می¬باشد . در ضمن یک نفر کارگر همراه هر دستگاه الزامیست.

                       وریا وثوقی
                    شهردار بانه
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/02/27 مهلت دریافت اسناد: 1398/03/09
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/03/09 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/03/11
تاریخ انقضاء: 1398/05/22
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.4.0.0