پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست جدید ترین مناقصات و مزایدات شهرداری بانه جهت اطلاع رسانی عموم شهروندان و افراد مایل به همکاری در این بخش قابل دسترسی می باشد.


مزایدات و مناقصات
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
54آگهی فروش مغازه های واقع در مجتمع تجاری بهشت و آفتاب درخشان مناقصه 1398/05/281398/06/311398/06/091398/06/09مشاهده اطلاعات کامل
78فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگ فرش پارک پیرمراد فاز 2 مناقصه 1398/06/041398/06/311398/06/101398/06/21مشاهده اطلاعات کامل
788فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای سنگ فرش پیاده رو خیابان پیرمرا مناقصه 1398/06/041398/06/311398/06/101398/06/21مشاهده اطلاعات کامل
17فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بتن ریزی و جدول گذاری معابر سطح شهر مناقصه 1398/06/041398/06/311398/06/101398/06/21مشاهده اطلاعات کامل
18فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ آمیزی جداول سطح شهر مناقصه 1398/06/041398/06/311398/06/101398/06/21مشاهده اطلاعات کامل
12فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پلاک کوبی معابر سطح شهر مناقصه 1398/06/041398/06/311398/06/101398/06/21مشاهده اطلاعات کامل
1533فروش مغازه های واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری بهشت ، خدری زاده و زمین های واقع در آزادگان 3 مناقصه 1398/05/191398/06/311398/05/301398/05/31مشاهده اطلاعات کامل
1527آگهی فراخوان عملیات اجرایی بتن ریزی و جدول گذاری معابر مناقصه 1398/05/081398/05/311398/05/191398/05/20مشاهده اطلاعات کامل
278 اجرای سنگ فرش خیابان پیرمراد شامل : عملیات خاکی و زیر سازی و سنگ فرش مناقصه 1398/05/081398/05/311398/05/191398/05/20مشاهده اطلاعات کامل
112آگهی فراخوان اجاره کارگاه قطعات بتنی سال 98 مناقصه 1398/05/081398/05/311398/05/201398/05/22مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

V5.4.0.0