معاونت عمرانی شهرداری بانه شهرداری بانه، درگاه اطلاع رسانی خدمات شهر بانه

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار عملکرد حوزه عمران
دسته بندي اخبار 

معرفی واحد عمران

معاونت عمرانی: مهندس کیوان صالح زاده


اهداف معاونت فنی و عمرانی شهرداری بانه

 

هدفهای کلی حوزه معاونت امور عمرانی و شهرسازی را در کلیات زیر می توان خلاصه کرد:
الف) شهری روان:
معاونت امور عمرانی و شهرسازی بدنبال آن است که روزی با اجراء پروژه های بزرگ همچون تقاطع های غیر مسطح، شهری روان بدون ایجاد گره های ترافیکی و با سرعتی مناسب و آسایش کافی برای شهروندان ایجاد نماید.
ب) شهری سبز: 
از دیگر هدفهای کلی که این معاونت دنبال می نماید این است که با احداث پارکهای بزرگ و کوچک (محلی ومنطقه ای) سرانه فضای سبز در این شهر در حد استانداردهای بین المللی بوده و شهروندان بتوانند در آن با کمال آرامش به زندگی خود
ادامه دهند.
ج) شهری با سیمای و با جاذبه های طبیعی زیبا و جذاب:
معاونت امور عمرانی و شهرسازی در پی آن است که با ایجاد انگیزه در شهروندان و با ضوابط و مقررات منطقی و مناسب نمای ساختمانها و در کل سیمای شهر را با استفاده از مصالح بومی و مصالح جدید و تلفیق آنها با یکدیگر دگرگون و زیبا نموده و با عنایت به اینکه شهر بانه بعنوان یکی از شهر های فرهنگی و توریستی انتخاب شده است جاذبه های فرهنگی را با همکاری و هماهنگی سازمانها و ادارات دیگر به شکل مناسب محوطه سازی و بازسازی نماید.     
د) تلاش در جهت افزايش و ساماندهي ساخت و سازهاي شهري و قانونمند كردن آنها در جهت جلوگيري از رشد ناهمگون و افقي شهر و تسهيل امور براي بلند مرتبه سازي و توسعه متوازن شهري با رعايت هويت معماري سنتي ايران اسلامي
ر) تلاش در جهت تهيه و اجراي طرحهاي لازم در زمينه زيباسازي شهر، ساماندهي جداره ها و سيماي شهري، مبلمان، تبليغات شهري و حفظ و نگهداري آثار و ابنيه تاريخي

 

 

 

 .. شرح وظايف مديريت امور عمراني
  1- نظارت بر تهيه اسناد و مدارك لازم جهت اجراي پروژه هاي عمراني
  2- نظارت بر تهيه اسناد مناقصه و انعقاد قرارداد پروژه هاي عمراني
  3- شركت در كميسيون معاملات پروژه هاي عمراني و بررسي صلاحيت ني پيمانكاران
  4- سرپرست دستگاه نظارت بر پروژه هاي عمراني
  5- شركت در كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي پروژه ها
  6- شركت در كميته برنامه ريزي پروژه ها و بودجه عمراني شهرداري

 

تصاویرمصوبات و لوایح واحد عمران

پروژه های در دست اقدام

پروژه های آینده

V5.4.0.0