پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی
آقای جمال مرادی

ارتباط شهرداري با مردم ، شوراهاي محلي ، جرايد ، راديو و تلويزيون به منظور انعكاس فعاليتهاي شهرداري و مؤسسات تابعه به شهروندان و كوشش در جلب اعتماد مردم و همكاري آنها با واحدهاي مختلف شهرداري .
2- برنامه ريزي در زمينه تشكيل كميسيون هاي نامگذاري معابر و اماكن عمومي و انعكاس مصوبات به ارگانها و واحدهاي ذيربط و انجام امر نامگذاري كليه معابر و اماكن و تهيه تابلوهاي مربوطه . 
3- نظارت برحسن انجام مراسم مختلف و تهيه و نصب تابلو ، پوستر ، پرچم ، پلاكارد و آگهي و نظافت ستونهاي مربوطه . 
4- جمع آوري كليه اطلاعات و آمار و اخبار مربوطه به اقدامات و فعاليتهاي واحدهاي شهرداري از طريق رابطه هاي آماري به منظور انتشار در رسانه هاي گوهي و ارگانها و هماهنگ نمودن اطلاعات و اقدامات و آموزش رابطين آمار . 
5- نظرخواهي عمومي از مردم بصورت مستمر با ارائه پرسشنامه  به م نظور اطلاع از نظيات آنان توسط رابطين 
6- مطالعه و بررسي مندرجات جرايد در خصوص انتقادات و پيشنهادات اصلاحي مردم در امور مربوط به شهر و شهرداري جهت انعكاس به واحدهاي شهرداري و تهيه پاسخ مقتضي با توجه به توضيحات اخذ شده از واحدهاي ذيربط و نيز انعكاس آن به كميته برنامه ريزي .
7- تهيه و تنظيم برنامه هاي بازديد مردم از فعاليتهاي انجام شده توسط سازمان ها و مؤسسات مختلف شهرداري 
8- اقدام به انتشار بولتن و ديگر نشريات به منظور نشر اخبار و اقدامات داخلي جهت اطلاع كاركنان شهرداري و شهروندان و ايجاد تفاهم بين مطبوعات و شهرداري و همچنين ارتباط دائم با اداره كل ارشاد اسلامي به منظور رعايت  طرحهاي انتشاراتي و تبليغاتي كه بايستي منطبق با سياست عمومي دولت جمهوري اسلامي باشد . 
9- پيگيري وظايف شهرداري در ارتباط با تشريك مساعي با مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تربيتي موجوددر شهرداري مانند نوانخانه ، پرورشگاه ، درمانگاه ، بيمارستانها ، ندامتگاه ها ، كتابخانه ها ، موزه ها و امثال هم و نيز پيگيري و انجام امور مربوط به اهداء وصول اعانات افراد با مؤسسات نيكوكار به نام شهر .
10- شركت در كميسيون هاي متشكله مرتبط با تأمين خدمات رفاه اجتماعي شهروندان و مسافرين از قبيل ستاره هاي تسهيلات مسافرين و پيگيري وظايف كه در اين كميسيونها به شهرداري محول مي گردد. 
11- تهيه و انتشار بروشورهاي راهنما جهت اطلاع مراجعين و مسافرين كه از نحوه گردش كار اداري در شهرداري و از وضعيت جغرافيايي و خدمات شهر كسب اطلاع نمايد . 
12- برخورد مناسب با پرسنل و ارباب رجوع و رعايت اصول طرح تكريم و منشور اخلاقي شهرداري .
13- انجام ساير امور مشابه و دستوراتيكه از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع مي گردد .
خلاصه ای از عملکرد واحد

1)        در مسيرهاي بلوار سقز – پارك دكانان – شهرك نور – پارك فلسطين با هزينه 000/000/200/1 ريال هزينه اقدام به ايجاد مكان ورزشي همگاني با كليه تجهيزات نموده است كه اكثريت شهر از امكانات آن استفاده مي نمايند .

2)        در نقاط پيرمراد و دكانان و كليه پارك ها خصوصاً پارك مسافر  كه داراي امكانات تفريحي ، سرويس بهداشتي و ساير امكانات بوده

3)        شهرداري بانه  با مشاركت اقدام به احداث هتل شهر كه داراي اطاق با هزينه بالغ از 4000 میلیون ريال  كه داراي امكانات كافي شاپ ،پاركينگ و ساير امتژيازات ديگر .

4)       واحد فرهنگي و روابط عمومي شهرداري بانه اقدام به برگزاري مراسمات مولود خواني  شبي با قرآن ، شب شعردر سطح شهر به مناسبت هاي مختلف اجرا و از لحاظ خريد كتاب براي كتابخانه مساجد همكاري مناسبي داشته .

5)      برگزاري جشن نوروز در دكانان با حضور اكثريت مردم شهر

6)      برپايي نمايشگاه صنايع دستي در دكانان در 3 مقطع زماني – بلوار سقز نمايشگاه بزرگ صنايع دستي در تعطيلات نوروز نمايشگاه مبل تهران در شهر بانه چنديل مرحله

7)      جشنواره داستان – كشوري با حضور اساتيد از تمام نقاط ايران و ساير اقشار مردم

8)       جشنواره موسيقي نابينايان سراسر كشور با اجراي زيبا و جنگ شادي ، موسيقي و غيره .

9)        اجراي برنامه صداي ماندگار

10)      مراسمات روز كودك در پيرمراد . دعوت از تمامي پيش دبستان ها و مهد هاي كودك سطح شهر با برنامه جنگ شادي و بادبادك از طرف نونهالان .

11)      برگزار سمينار شهرداريها استان كردستان به ميزباني شهرداري بانه در خصوص ارائه راه كارهاي درآمدي و پيشرفت هاي عمراني و سرمايه گذاري  و ساير بحث هاي ديگر .

12)      سفر حجت الاسلام شاهرودي نماينده ولي فقيه به شهر بانه

13)     همايش فوتبال به ميزباني شهرداري بانه

14)     مانور زلزله در شهرداري بانه با دعوت از تمام ادارات زيربط.


5.1.0.0
V5.1.0.0