پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی
آقای جمال مرادی

ارتباط شهرداري با مردم ، شوراهاي محلي ، جرايد ، راديو و تلويزيون به منظور انعكاس فعاليتهاي شهرداري و مؤسسات تابعه به شهروندان و كوشش در جلب اعتماد مردم و همكاري آنها با واحدهاي مختلف شهرداري .
2- برنامه ريزي در زمينه تشكيل كميسيون هاي نامگذاري معابر و اماكن عمومي و انعكاس مصوبات به ارگانها و واحدهاي ذيربط و انجام امر نامگذاري كليه معابر و اماكن و تهيه تابلوهاي مربوطه . 
3- نظارت برحسن انجام مراسم مختلف و تهيه و نصب تابلو ، پوستر ، پرچم ، پلاكارد و آگهي و نظافت ستونهاي مربوطه . 
4- جمع آوري كليه اطلاعات و آمار و اخبار مربوطه به اقدامات و فعاليتهاي واحدهاي شهرداري از طريق رابطه هاي آماري به منظور انتشار در رسانه هاي گوهي و ارگانها و هماهنگ نمودن اطلاعات و اقدامات و آموزش رابطين آمار . 
5- نظرخواهي عمومي از مردم بصورت مستمر با ارائه پرسشنامه  به م نظور اطلاع از نظيات آنان توسط رابطين 
6- مطالعه و بررسي مندرجات جرايد در خصوص انتقادات و پيشنهادات اصلاحي مردم در امور مربوط به شهر و شهرداري جهت انعكاس به واحدهاي شهرداري و تهيه پاسخ مقتضي با توجه به توضيحات اخذ شده از واحدهاي ذيربط و نيز انعكاس آن به كميته برنامه ريزي .
7- تهيه و تنظيم برنامه هاي بازديد مردم از فعاليتهاي انجام شده توسط سازمان ها و مؤسسات مختلف شهرداري 
8- اقدام به انتشار بولتن و ديگر نشريات به منظور نشر اخبار و اقدامات داخلي جهت اطلاع كاركنان شهرداري و شهروندان و ايجاد تفاهم بين مطبوعات و شهرداري و همچنين ارتباط دائم با اداره كل ارشاد اسلامي به منظور رعايت  طرحهاي انتشاراتي و تبليغاتي كه بايستي منطبق با سياست عمومي دولت جمهوري اسلامي باشد . 
9- پيگيري وظايف شهرداري در ارتباط با تشريك مساعي با مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تربيتي موجوددر شهرداري مانند نوانخانه ، پرورشگاه ، درمانگاه ، بيمارستانها ، ندامتگاه ها ، كتابخانه ها ، موزه ها و امثال هم و نيز پيگيري و انجام امور مربوط به اهداء وصول اعانات افراد با مؤسسات نيكوكار به نام شهر .
10- شركت در كميسيون هاي متشكله مرتبط با تأمين خدمات رفاه اجتماعي شهروندان و مسافرين از قبيل ستاره هاي تسهيلات مسافرين و پيگيري وظايف كه در اين كميسيونها به شهرداري محول مي گردد. 
11- تهيه و انتشار بروشورهاي راهنما جهت اطلاع مراجعين و مسافرين كه از نحوه گردش كار اداري در شهرداري و از وضعيت جغرافيايي و خدمات شهر كسب اطلاع نمايد . 
12- برخورد مناسب با پرسنل و ارباب رجوع و رعايت اصول طرح تكريم و منشور اخلاقي شهرداري .
13- انجام ساير امور مشابه و دستوراتيكه از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع مي گردد .
خلاصه ای از عملکرد واحد

1)        در مسيرهاي بلوار سقز – پارك دكانان – شهرك نور – پارك فلسطين با هزينه 000/000/200/1 ريال هزينه اقدام به ايجاد مكان ورزشي همگاني با كليه تجهيزات نموده است كه اكثريت شهر از امكانات آن استفاده مي نمايند .

2)        در نقاط پيرمراد و دكانان و كليه پارك ها خصوصاً پارك مسافر  كه داراي امكانات تفريحي ، سرويس بهداشتي و ساير امكانات بوده

3)        شهرداري بانه  با مشاركت اقدام به احداث هتل شهر كه داراي اطاق با هزينه بالغ از 4000 میلیون ريال  كه داراي امكانات كافي شاپ ،پاركينگ و ساير امتژيازات ديگر .

4)       واحد فرهنگي و روابط عمومي شهرداري بانه اقدام به برگزاري مراسمات مولود خواني  شبي با قرآن ، شب شعردر سطح شهر به مناسبت هاي مختلف اجرا و از لحاظ خريد كتاب براي كتابخانه مساجد همكاري مناسبي داشته .

5)      برگزاري جشن نوروز در دكانان با حضور اكثريت مردم شهر

6)      برپايي نمايشگاه صنايع دستي در دكانان در 3 مقطع زماني – بلوار سقز نمايشگاه بزرگ صنايع دستي در تعطيلات نوروز نمايشگاه مبل تهران در شهر بانه چنديل مرحله

7)      جشنواره داستان – كشوري با حضور اساتيد از تمام نقاط ايران و ساير اقشار مردم

8)       جشنواره موسيقي نابينايان سراسر كشور با اجراي زيبا و جنگ شادي ، موسيقي و غيره .

9)        اجراي برنامه صداي ماندگار

10)      مراسمات روز كودك در پيرمراد . دعوت از تمامي پيش دبستان ها و مهد هاي كودك سطح شهر با برنامه جنگ شادي و بادبادك از طرف نونهالان .

11)      برگزار سمينار شهرداريها استان كردستان به ميزباني شهرداري بانه در خصوص ارائه راه كارهاي درآمدي و پيشرفت هاي عمراني و سرمايه گذاري  و ساير بحث هاي ديگر .

12)      سفر حجت الاسلام شاهرودي نماينده ولي فقيه به شهر بانه

13)     همايش فوتبال به ميزباني شهرداري بانه

14)     مانور زلزله در شهرداري بانه با دعوت از تمام ادارات زيربط.


V5.4.0.0