پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پروژه ساماندهی رودخانه اصلی شهر بانه:

در داخل محدوده شهر بانه، رودخانه بانه که زمانی  حداقل  در بخشی از سال حتی قابلیت ماهی گیری داشت وجود دارد.در گذر زمان با کم شدن شدید آبهای جاری آن ، احداث سد بالا دست و تخلیه بخش عظیمی از فاضلاب های شبکه شهری و نیز ساخت و ساز های حاشیه شهر نه تنها یک فرصت طبیعی زیبا به شمار نمی آمد بلکه تهدیدی جدی از نظر منظر شهری و همچنین آسیب های شدید بهداشتی تبدیل شده بود.پیگیری های بسیار زیادی حتی در حد وزارت نیرو انجام شد و گزینه های پیشنهادی متعددی ارائه گردید که منجر به همکاری سایر دستگاههای متولی و مرتبط نشد.از سال گذشته با طرح موضوع نزد استاندار  بسیار دلسوز و پیگیر کردستان جناب آقای مهندس شهبازی و همکاری اداره امور آب بانه و استان در تصویب مطالعات انجام شده طرح پیشنهادی کامل فنی و توجیهی تهیه و عملیات اجرایی ساماندهی آغاز شد.از مشخصات این طرح نگاه فرابخشی به حل مشکلات شهری است و شهرداری در پروژه مذکور همه مسایل بهداشتی، فاضلاب و غیره را بطور کامل پیش بینی و چاره اندیشی نموده است. مسیل در قالب این طرح با شبکه های فاضلاب از لوله های پلی اتیلن در طراحی منهول ها و غیره پیش بینی شده و فاضلاب مربوطه از انها هدایت می شود.سپس بستر رودخانه با پیش بینی کانال هدایت آب بر اساس دبی 50 ساله و نیز استفاده از بستر در کد ارتفاعی 70/1 به عنوان فضای سبز و ومحیط گردش و تفریح شهری، مبلمان شهری، روشنایی، سنگ فرش و غیره تغییر قابل ملاحظه ای در وضعیت آن از همان ابتدای پروژه ( اجرای فاز اول) بوجود آمده است.این پروژه جزو  پروژه هایی است که رضایت مندی عام در مورد آن در سطح شهر بوضوح قابل فهم است. این پروژه از نمونه های محرز استفاده از تهدید های محیطی و تبدیل آن به فرصت های گردشگری و تفریحی به حساب می آید.اگر چه این پروژه فعلا در مقطع بالا دست و پایین دست پل 15 خرداد اجرا شده است اما امید است با تامین اعتبار در تمام طول مسیر آن در محدوده شهر تکمیل گردد.

مبلغ اعتبار این پروژه 22500 میلیون ريال می باشد که محل تامین آن از ماده 12 مدیریت بحران است.

مراحل کار شامل لجن برداری به میزان 150000 متر مکعب، پی ریزی با سنگ لاشه به مقدار 6600 متر مکعب، خاکبرداری و دیوار چینی، نصب چراغ و روشنایی،کف سازی با موزائیک سنگ فرشی، کف سازی با سنگ لاشه  و احداث کانال هدایت فاضلاب به طول 2 کیلومتر می باشد.


ساماندهی رودخانه اصلی شهر بانه

ساماندهی رودخانه اصلی شهر بانه


ساماندهی رودخانه اصلی شهر بانه


ساماندهی رودخانه اصلی شهر بانه

ساماندهی رودخانه اصلی شهر بانه

ساماندهی رودخانه اصلی شهر بانه


V5.4.0.0