پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تقاطع غیر هم سطح بلوار بسیج و مرزبانان:

تقاطع غیر هم سطح پل روگذر بلوار مرزبانان بانه بطول 126 متر در دولاین و عرض هر لاین 13.175 متر بوده و دارای 6 پایه میانی که هر پایه متشکل از 8 ستون می باشد.سیستم سازه دال مجوف یکپارچه و گیردار می باشد.دارای سه عدد لوپ شبدری جهت دسترسی اسان به مرکز شهر و بازارچه مرزی از همه مسیر ها.

جهت ساخت پل بیش از 1 هزار تن آرماتور و 3.500 تن بتن مصرف می گردد.اعتبارپروژه 3.2500.000.000 تومان برآورد ودر مدت یکسال احداث می گردد.

 


V5.4.0.0