پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار حوزه ی ایمنی
دسته بندي اخبار 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بانه 

امکانات و توانایی های سازمان آتش نشانی در سطح شهر

خودروهای سازمان آتش نشانی

- رنو میدلام تک کابین رنو میدلام دو کابین یکدستگاه

- بنز ده تن یکدستگاه

- باسان دو کابین یکدستگاه

-پیشرو عملیاتی 3 دستگاه

- آمبولانس یکدستگاه

- دستگاه بالابر یکدستگاه

تعداد پرسنل 15 نفر در دو شیفت کاری هر شیفت 7 نفر که هر شیفت به مدت 24 ساعت آماده به خدمت میباشند .

---------------------------------------------------------------
عملکرد جانبی واحد آتش نشانی در سال 1390برگزاری کلاسهای آموزشی ( اطفاء حریق ) ادارات سطح شهر

برگزاری کلاسهای آموزشی ( اطفاء حریق ) نیروهای مسلح

ارسال آب شرب و تامین آن جهت راهیان نور

شرکت در مانورهای امداد و نجات

چاپ و پخش کتابهای آموزشی آتش نشانی و اطفاء حریق و ایمنی در سطح مدارس ( پایه ابتدائی )

چاپ و پخش بروشورهای آموزشی

شستشوی مزار شهدا در کلیه مراسمات برگزار شده

--------------------------

آمار عملکرد شش ماهه اول سال 1390

 

 

اماکن مسکونی

خسارت جانی

فوت شده

خودرو اسیب دیده

پارک یا جنگل

امدادگری

خودسوزی

اماکن تجاری

اماکن نظامی

فروردین

1

-

1

-

-

1

-

1

-

اردیبهشت

2

-

1

2

-

-

-

2

-

خرداد

1

-

-

5

-

-

-

-

-

تیر

3

-

3

1

4

-

-

2

-

مرداد

7

-

-

3

-

1

-

-

1

شهریور

1

-

-

3

-

1

-

1

2

مجموع

12

-

5

14

4

3

-

6

3

 

 

آمار عملکرد شش ماهه دوم  سال 1390

 

 

اماکن مسکونی

خسارت جانی

فوت شده

خودرو اسیب دیده

پارک یا جنگل

امدادگری

خودسوزی

اماکن تجاری

اماکن نظامی

مهر

5

-

-

2

1

1

-

11

3

ابان

-

-

-

-

-

-

-

5

-

آذر

6

-

-

1

-

-

-

1

-

دی

2

-

-

3

-

-

-

1

-

بهمن

2

-

-

-

-

-

-

1

-

اسفند

2

-

-

1

-

-

-

-

-

مجموع

17

-

-

7

1

1

-

19

3

 

آمار عملکرد شش ماهه اول سال 1391

 

 

اماکن مسکونی

خسارت جانی

فوت شده

خودرو اسیب دیده

پارک یا جنگل

امدادگری

خودسوزی

اماکن تجاری

اماکن نظامی

فروردین

1

 

 

2

 

 

 

1

 

اردیبهشت

1

 

 

4

 

 

 

2

 

خرداد

4

 

1

2

5

2

 

5

 

تیر

5

 

 

1

8

 

 

3

2

مرداد

2

 

1

1

4

2

 

5

3

شهریور

3

 

 

5

7

1

 

3

 

مجموع

16

 

2

15

24

5

 

19

5

 

 

 


V5.4.0.0