پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی واحد حراستمسئول حراست شهرداری 

جعفر حیدری


فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با جایگاه حراست
 

باید بامردم مرتبط باشید، اطلاعات مردمی برای شما ناگزیر است، شما با همه سرویس‌های اطلاعاتی دنیا که بعضی شان تجهیزات و ابزار خیلی پیشرفته دارند فرق دارید، رابطه خود را بامردم محکم کنید، کاری کنید که مردم با شما قربة الی الله همکاری کنند.

مهمترین وظیفه مسئولان خدمت به مردم است زیرا فلسفه وجودی حکومت در اسلام، انجام امور مردم و خدمت رسانی به مردم است.

عشق ورزی ومحبت واقعی به مردم و رفتار همراه با لطف و محبت با آنان از وظایف اصلی مسئولان نظام اسلامی است و مسئولان در برخورد با لغزشهای احتمالی مردم باید همراه با عفو و گذشت برخورد نمایند. چشم پوشی از خطاهای قابل اغماض مردم را، متفاوت از برخورد با قانون شکنان و گروه‌ها و باند‌های خاص منفعت جو و قدرت طلب بدانید، منفعت عامه مردم      بر منفعت گروه‌های خاص مقدم است و اغماض از خطاها و سودجوئی‌های این گروه‌ها و باند‌ها ظلم و بی عدالتی است.

همواره مردم نقاط خاصی از عملکرد دولت‌ها و مسئولان همچون کفایت، قدرت دفاع از هویت ملی، امانتداری و ارتباط با مردم را مورد قضاوت قرار می‌دهند که این مسئله باید بعنوان یک ملاک و عبرت مورد نظر دولتها باشد، زیرا همان قضاوتها در مورد آنان تکرار خواهد شد.

 

  
با حراست بیشتر آشنا شوید:

 

دستگاه حراست بر اساس ماده واحده قانون مصوب 12/2/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اهداف و تشکیلات سازمانی خاص به عنوان یک مجموعه اجرائی و نظارتی از مصادیق بارز و حیطه شمول اصول و قواعد مذکور بوده و بلحاظ ویژگیها، وظایف و جایگاه سازمانی بعنوان یکی از زیر مجموعه‌های تشکیلاتی، مستقیماً یا بصورت غیر مستقیم و نامحسوس وظایف خطیری در ارتباط با سالم سازی محیط کار و کنترل کیفی و کمی کارکنان، بررسی و احراز تخلفات اداری،مالی، حفاظت از تأسیسیات و اماکن، اسناد و مدارک را عهده دار می‌باشد.

 

 حراست:

 

حراست به نهادی گفته می‌شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف‌های موجود به عهده دارد.

  
هدف:

 

حفاظت از اطلاعات اسناد، پرسنل، اماکن و محیط‌های تحت پوشش به منظور پیشگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی از طریق کسب و پرورش اخبار و اطلاعات محیط اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... و انعکاس بموقع آن به مبادی ذیربط.

 

    

شرح وظایف حراست

 

"شرح وظایف :

     بررسی و اعلام نظر نسبت به استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری ساختمان ، تأسیسات و مدارک و اسناد محرمانه .

     اقدام به جمع آوری هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نیاز جهت مقامات ذیصلاح .

     تهیه و ارسال گزارشات محرمانه در موارد مختلف به مقامات ذیربط .

     برقراری ارتباط محرمانه با سازمانهای مختلف و مقامات مسئول .

     حفظ و نگهداری کلیه اوراق و اسناد و پرونده های محرمانه با توجه به مقررات مربوطه .

     مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم .

     کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی شهرداری و تهیه گزارشات مورد لزوم .

     تهیه و تنظیم برنامه نگهبانان و مراقبت در حسن انجام وظیفه کلیه نگهبانهای مستحدثات متعلق به شهرداری .

     حفظ و حراست  از تأسیسات و اماکن مربوط به شهرداری و آموزش و کنترل و آماده نگهداشتن کلیه نگهبانها جهت ارائه خدمات مطلوب .

     انجام استعلامات لازم جهت صلاحیت پرسنل از مراجع ذیصلاح .

     اخذ نظریه گزینش پرسنل جدید الاستخدام .

     نظارت و ممانعت از تزریق نیروهای فاقد صلاحیت به سیستم .

انجام سایر اموریکه درحدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد.

 
تماس با ما:

 تلفن تماس با حراست محترم شهرداری بانه: 

تلفن های مستقیم : 30950-087342


V5.4.0.0