پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ارتباط با شهردار

شهروندان گرامی جهت ملاقات حضوری با شهردار بانه، می توانند روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 8 صبح الی 11به حوزه مدیریت شهرداری مراجعه کنند یا با مراجعه به بخش ملاقت مردمی از فرمهای الکترونیکی سایت نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند. 

 


V5.4.0.0