پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 26 آذر 1397
ارتباط با شهردار

شهروندان گرامی جهت ملاقات حضوری با شهردار بانه، می توانند روزهای یکشنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 8 صبح الی 11به حوزه مدیریت شهرداری مراجعه کنند یا با مراجعه به بخش ملاقت مردمی از فرمهای الکترونیکی سایت نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند. 


5.1.0.0
V5.1.0.0