پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار    شهرداری بانه به استناد مصوبات ملی، استانی و موافقت اصولیِ «احداث منطقه

نمونه گردشگری پارک جنگلی سد بانه» و نیز اختیارات حاصله از شورای
اسلامی شهر

 بانه و شیوه نامه سرمایه واگذاری، در نظر دارد عملیاتِ احداث، اجرا و بهره ­

بردای از "مجموعه های پروژه تفریحی-

گردشگری 
پارک جنگلی حاشیه سد بانه" (اراضی استیجاری) را به سرمایه­ گذار

ذیصلاح که بالاترین امتیاز فنی و مالی را کسب نماید، واگذار کند.

علاقمندان می توانند به صورت حضوری از مورخه 95/7/15 جهت تهیه اسناد

فراخوان به امورسرمایه گذاری و پیمان و رسیدگی شهرداری بانه مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت جهت تحویل اسناد فراخوان تا آخر وقت اداری روز 3 شنبه مورخ

4 /95/8 می باشد.


لذا تقاضا دارد در صورت تمایل با در نظر گرفتن موارد ذیل نسبت به ارائه مشخصات


عمومی سرمایه گذار، پیشنهاد فنی و مالی خود به ترتیب در پاکات "الف" و "ب"


و " ج" در مهلت مد نظر اقدام نمایید.


  • مدارک فاقد مهر و امضا و مدارک ارائه شده بدون ارائه مستندات لازم پذیرفته

  •  نخواهد شد. مدارک حقوقی شرکت شامل اساسنامه شرکت و آخرین روزنامه رسمی
  •  مبنی بر دارندگان امضاهای مجاز الزامی است. لازم به ذکر است آگهی آخرین


  • تغییرات تا تاریخ بازگشایی پاکت­ها معتبر باشد.


  • تمام اسناد، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاد


  • دهنده برسد و با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.


  • هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده­اند، طبق بند 5 ماده


  •  24 قانون برگزاری مناقصات مصوبه بهمن 83 مجلس شورای اسلامی، فراخوان لغو


  •  می­گردد و متخلفین بر اساس قانون به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.


آخرین زمان تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز 3 شنبه مورخ 4 /95/8              می باشد
.میزان سرمایه گذاری (آورده طرف مشارکت )معادل 310.000.000.000 میلیون
ریال آورده نقدی و هزینه کرد آن


 بر اساس زمان بندی 40 ماهه
  میزان سرمایه گذاری (شهرداری ):


  عرصه مورد نیاز طرح
به استناد قرارداد شماره 63229

فیمابین شهرداری و منابع طبیعی
تضمین معتبر شرکت در فراخوان :


  •  

  مبلغ تضمین در فرآخوان(بصورت وثیقه ملکی یا بانکی): 15/500/000/000 ریال جهت شرکت در فراخوان سرمایه گذاری به ذی نفعیشهرداری بانه
و به سر رسید 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات
.


بابک رستم پور


شهردار بانه


V5.4.0.0